Geestelijke begeleiding / spiritual counseling

Catharinus

Catharinus van den Berg leeft vanuit de ervaring dat een nieuw begin steeds weer nodig én steeds weer mogelijk is. Het Paradijsverhaal reikte hem de filosofie van Heilige Ruimte aan – de overtuiging dat liefde alleen mogelijk is, als wij onze eigen Heilige Ruimte, die van de ander, die van de Ander en die van de aarde niet alleen respecteren, maar ook vergroten. 

,,In Heilige Ruimte komt een mens tot bloei. En een mens die tot bloei komt, laat meer van God zien. Geestelijke begeleiding of spiritual counseling is dus voor mij zowel de taak als de beloning: als de mensen die je spreekt hun kracht ontdekken en in hun Heilige Ruimte durven te gaan staan, verrijken al die unieke mensen mijn beeld van God.” 

Catharinus is opgegroeid in de christelijke traditie, en daar na een felle atheïstische periode een beetje tegen wil en dank ook weer in teruggekeerd. Als dominee zelfs: op 6 december 2015 ontving hij zijn wijding tot predikant. Op dit moment is hij Geestelijk Verzorger op de verslavingskliniek van het Leger des Heils. Catharinus heeft de kerkelijke binding losgelaten, omdat hij zich vrij wil bewegen in de brede bedding van tweeduizend jaar wereldwijde christelijke filosofie en theologie. 

Een reactie op ontvangen begeleiding: ‘Heerlijk in de regen een gesprek over loslaten. Ik voelde eerlijkheid en openheid van beide kanten, waardoor het gelijkwaardig was. Soms was er gesprek, soms was er stilte. Een heerlijke balans om je eigen gedachten te ordenen. Heb ik nu alle antwoorden? Nee nog lang niet. Maar ik heb genoeg tools ontvangen om los te laten.’

Alba

Alba van der Velden is mystica en geestelijk begeleider bij Heilige Ruimte. Na een lange spirituele zoektocht heeft haar ziel zich, na een beslissende godsopenbaring, uiteindelijk gevestigd binnen de christelijke traditie. Zij is nooit verbonden geweest aan een kerk, maar opereert vanuit de geestelijke ervaring die zij heeft opgedaan. Hoewel ze opgegroeid is in een niet-religieus gezin, hoorde ze al van jongs af aan Gods stem. Deze stem is altijd haar belangrijkste gesprekspartner gebleven.

,,Al het goede wat ik in mijn leven ontvangen heb, is het werk van de Heilige Geest geweest. Genade dus. Toch heb ik ook ontdekt dat er een geestelijk pad is dat wij af kunnen, of zelfs moeten leggen. Ik heb geleerd dat er een zekere ‘ordening’ in de menselijke geest aangebracht kan worden om zo veel mogelijk open te staan voor het werk van de Heilige Geest. God zoekt ons en wij moeten hem zoeken, en dat pad is soms verrassend praktisch. Ik geloof dat dit laatste is waarbij ik kan helpen. Ik geloof dat een gesprek van mens tot mens ons vaak al een heel eind verder kan helpen. Even samen buiten de tijd gaan staan om te reflecteren over de geestelijke weg die we aan het lopen zijn, dat is waar ik het liefst mijn tijd voor vrij maak.’’

Een reactie op ontvangen begeleiding: ‘Ik zocht een route die ik kan bewandelen. Alba is een prachtvrouw met onwijs veel kennis. Ze heeft me goed begrepen. Ik voel nu leegte en ruimte en het voelt als iets goeds. Ik weet niet hoe ik haar kan bedanken maar oprecht: ze heeft een stukje hersteld.’

Geestelijke begeleiding / Spiritual counseling

Alba en Catharinus voeren gesprekken met mensen over uiteenlopende onderwerpen. Open, gelijkwaardig en wederkerig. Hun werk als geestelijk begeleider voeren zij uit door het beantwoorden van brieven en mails, door een gesprek in de Heilige Ruimte Kapel in Bilthoven, of door een wandeling over de landgoederen Beerschoten, Houdringe en de Biltse Duinen. 

Samen geven zij vorm aan  de geestelijke begeleiding vanuit Heilige Ruimte. Het vormen van een team maakt dat zij een completer geestelijk profiel vormen, en dat er een grotere scherpte en veiligheid gewaarborgd kan worden. 
Een gesprek begint met het sturen van een mail. Aan alba@heiligeruimte.org of catharinus@heiligeruimte.org.